Kêt cấu thép - Gồ giảm tốc - Đèn tín hiệu giao thông Hai Vu Jsc

        Dự án
   Quý III/2018- Hai Vu Jsc -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông
+ Ngày khởi công: Áp dụng từ ngày 01/10/2018
+ Ngày kết thúc: Đến khi có thông báo giá mới
+ Địa điểm: Hải Vũ - Nhà chuyên nghiệp sản xuất Hộ lan tôn sóng, Lưới chống chói, Lan can cầu, Biển báo hiệu, Giá long môn.... Nhập khẩu trực tiếp Thiết bị ATGT

Download file .pdf - Hải Vũ - Công bố Báo giá Hộ lan mềm,  lan can cầu & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý III/2018

 

        Các dự án khác